”Me käytämme nämä lahjakortin varat Mikevakodin asukkaiden hyväksi. Sinne tullaan hankkimaan tabletti, jolla voidaan pelata musitipelejä. Se on erittäin monikäyttöinen muistisairaiden arki- ja viriketoiminnassa, tietävät Jenni Torkell ja Marja-Leena Heikkilä. Ostokortit Expert-liikkeeseen, kunniakirjat ja kukat ojensi heille Eila Järvinen.

15.02.2017 | 13:01 | 0

Hyvä vanhusteko -palkinto geronomiopiskelijoille

 

TORNIO

 

 

Ikäihmisten neuvosto ja Tornion sosiaali- ja terveyslautakunta valitsivat Hyvä vanhusteko-palkinnon saajiksi geronomiopiskelijat Jenni Torkellin, Marja-Leena Heikkilän ja Juho Rytkösen.
– Hienoa kun aloitta toimia siellä Mikevakodissa vanhusten hyväksi. Tämä kunniakirja on annettu tunnustuksena kehittämistyöstä, jolla edistetään palvelukodin muistisairaiden aktiivisuutta ja yhteydenpitoa omaisiin ja läheisiin, lausui kiitokset palkinnonjakotilaisuudessa Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja Eila Järvinen.

 

 

Hyvä vanhusteko -kilpailu oli avoinna viime vuoden syyskuun ajan. Hyvä vanhusteko palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta yhteisölle tai henkilölle, joka on ottanut käyttöön uusia innovatiivisia menetelmiä ikäihmisten hyvinvoinnin ja itsenäisen toimintakyvyn parantamisessa ja / tai palvelujen kehittämisessä. Uusi menetelmä voi liittyä myös esimerkiksi elinympäristön parantamiseen tai hoivatyön kehittämiseen.

 

 

Opintojen puittiessa Hyvä vanhusteko – kilpailuun osallistuneet geronomiopiskelija Jenni Torkellin, Marja-Leena Heikkilän ja Juho Rytkösen idea kiteytyy siihen, että asuinpalvelukodeissa asuville muistisairaille tullaan hänen oloaan vastaan ympäristötekijöillä. Huone sisustetaan tutuilla esineillä, kuvilla ja tauluilla.
– Tuodaan tuttuutta ja kodinomaisuutta ja sitä tunnetta mitä hänellä on entisessä muistissa ja muistikuvissa, kertovat Jenni Torkell ja Marja-Leena Heikkilä.

 

 

”Me keskityttiin yhteen ikäihmiseen Mikevassa. Käytettiin häntä vanhassa kotipaikassa kylästelemässä ja haastateltiin omaisia, että mikä on ollut ikäihmiselle tärkeää.
Vanhuksen silmä kirkastui heti ja hän nauroi kuin naantalin aurinko. Ne tutut valokuvat tuotiin hänen seinille ja valokuvat vanhasta pihapiiristä, niin se oli se ensimmäinen reagtio ja meistä se oli niin koskettavaa, kun hän katsoi sitä kuvaa vanhasta pihapiiristään ja sanoi, siinä ne nyt on”, opiskelijat iloitsivat.

 

 

Hyvällä teolla haluttiin tuoda tietoisuuteen niin Mikevakodin työyhteisössä kuin ikäihmisen omaisille lääkkeettömän hoidon vaikutuksia päivittäisissä toiminnoissa. Ja korostaa ihmisarvokkuuden ja minuuden tärkeyttä ikäihmisellä sekä korostaa elämänhistorian merkitystä arjen toiminnoissa.
Hyvä vanhusteko -palkinto oli Riitta Kankaan aloite ja pyrkimys olisi, että Hyvä vanhusteko -kilpailu Torniossa järjestetään tulevaisuudessakin.

 

 

 

ANITTA KOIVISTO