26.07.2017 | 11:53 | 0

Lappiin edellisvuotta enemmän hirvenpyyntilupia

 

Syksyn 2017 metsästyskaudelle Lappiin myönnetty pyyntilupamäärä perustuu alueellisen riistaneuvoston keväällä 2015 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousalueittaisia ja voimassa kolme vuotta.

 

Tavoitehaarukat hirvitiheydelle ovat alhaisimmat Ylä-Lapissa ja korkeimmat Etelä-Lapissa. Viime metsästyskauden jälkeen talvikannan tiheydet olivat hirvitalousalueiden osalta tavoitehaarukoissa lukuun ottamatta Lounais-Lapin aluetta 8 ja Kolarin, Pellon, Muonion sekä Kittilän muodostamaa aluetta 5. Nyt myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat yli 11 000 hirven saaliin. Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saaliiksi saatiin 7438 hirveä.

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvioiden mukaan Lapin hirvikanta on ollut melko vakaa vuodesta 2011 alkaen. Ajanjaksolla talvikannan arvio on vaihdellut noin 16 000–18 000 yksilön välillä. Luonnonvarakeskuksen mukaan edellisvuoden kanta-arvioon liittyi kuitenkin monilla alueilla epävarmuutta ja tähän perustuen Luke suositteli huomioimaan tämän verotussuunnistelussa.

 

Lapin hirvikannasta saatiin lisäksi talven 2017 aikana tarkentavaa tietoa Luken toteuttamilla helikopterilaskennoilla hirvitalousalueilta 5 ja 9. Erityisesti hirvitalousalueen 5 kanta-arvio tarkentui entistä korkeammaksi lentolaskennan myötä. Nyt myönnetyillä pyyntiluvilla hirvikantaa pyritään leikkaamaan nykyisestä tavoitteen yläpuolella olevilla hirvitalousalueilla sekä Itä-Lapin hirvitalousalueella 6 ja Posion ja Ranuan hirvitalousalueella 9, joilla hirvikanta on tavoitteiden ylärajalla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään hirvien aiheuttamat vahingot pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena ja metsästettävänä.

 

Hirven pyyntiluvat oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea sähköisesti. Lapin alueella sähköinen hakeminen otettiin kiitettävästi käyttöön, kun 460 hakemuksesta noin 95 % oli sähköisiä. Saadut hirvisaaliit ja metsästyksen aikana tehdyt hirvihavainnot voidaan ilmoittaa Oma riista -palvelun avulla viime vuoden tapaan.

 

Suomen riistakeskus toivoo, että metsästäjät kirjaisivat metsästyksen yhteydessä tekemänsä hirvihavainnot tarkasti ja ohjeiden mukaisesti palveluun, jotta hirvikannan arviointiin käytettävä aineisto olisi entistä kattavampaa.

 

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkaa ensimmäistä kertaa koko Lapin alueella 1. syyskuuta. Ensimmäinen jakso päättyy 15.9. koko Lapin alueella. Toinen jakso alkaa kiimarauhoituksen jälkeen lokakuun toisena lauantaina 14.10 koko alueella. Utsjoella, Inarissa ja Enontekiöllä metsästys päättyy 30.11. Muualla Lapissa metsästys päättyy 31.12