Helteet herattivat Meri-Lapin uimarannat eloon. Kuva on Mansikkanokalta.

27.07.2016 | 11:26 | 0

Meri-Lapin uintimahdollisuudet erinomaiset

 

TORNIO

 

Helteiset säät ovat houkutelleet ihmisiä sankoin joukoin myös Meri-Lapin uimarannoille. Alueelta löytyy neljä EU-uimarantaa. EU-uimarannoiksi lasketaan yleiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvät uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Lapissa uimakausi on määritelty 25.6.-15.8. väliseksi ajaksi.

 

Torniossa EU-uimarantoja ovat Uiton uimaranta Suensaarella ja Kivirannan uimaranta sekä Kemissä Takajärvi ja Mansikkanokka.

 

Uimarantojen veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Viimeksi näytteet on otettu heinäkuun alussa ja niiden perusteella uimavedet täyttävät laatuvaatimukset.

 

Mansikkanokan uimavesiprofiilissa pintaveden laatu on luokiteltu tyydyttäväksi, mutta uimaveden laatu yleisesti ottaen hyväksi. Veden laatua heikentävät erityisesti mereen laskevien jokien ravinne- ja kiintoainekuorma sekä myös puhdistetut jätevedet.

 

Suensaaren, Kivirannan ja Takajärven uimavesiprofiilissa uimaveden laatu on erinomainen.

 

Meri-Lapissa on lukuisa määrä pienempiä yleisiä uimarantoja. Torniossa tällaisia ovat Kaakamoniemi, Kirkkopudas, Kivijärvi, Laiskanlahti, Pikisaari, Liakka, Kalliopudas ja Camping Tornio.

 

Kemistä löytyy Paavonkarin uimaranta ja Keminmaasta Arkimo, Hietalampi, Kallijärvi, Pappila, Liedakkala ja Camping Pohjanranta.

Tervolassa yleisiä pieniä rantoja ovat Kaisajoki, Kirkonkylä, Koivu, Kätkäjärvi, Loue, Mattinen, Ossaus, Paakkola, Tikka, Tossava, Ylipaakkola ja SF-Caravan Ryynäsenniemi sekä Simossa Maksniemi, Ykskuusi ja Simoniemi.

 

Lisäksi Meri-Lapissa on runsaasti uimarantoja, joille ei ole haettu yleisen uimarannan statusta. Jos virallisen uimarannan perustaa, siitä pitää tehdä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan ympäristöterveysvalvontaan hyvissä ajoin ennen rannan käyttöönottoa.

 

Uimavesistä mitataan uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan sinilevien ja jätteiden esiintymistä.

 

Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita.

 

Uimarantojen valvontaan kuuluu veden laadun tarkkailun lisäksi uimarannan yleisen kunnon tarkkailu. Jos rannalla tai vedessä havaitaan jotain terveydelle haitallista kuten sinilevää, ulostetta tai järvisyyhyä, uimareita varoitetaan terveyshaitasta. Uimavesistä selvitetään mikrobiologinen laatu.

 

Veden laadusta tiedotetaan uimakauden aikana uimarannoilla sekä Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan nettisivuilla.

 

EU-uimarannoilta otetaan kolme näytettä uimakauden aikana. Veden laadun seuranta perustuu yksittäisten valvontatutkimustulosten lisäksi pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Pitkäaikainen seuranta perustuu neljän viimeisimmän uimakauden aikana uimavedestä havaittuihin suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin pitoisuuksiin. Näiden tulosten perusteella kunkin uimaveden laatu luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi.

 

MATTI KOSKENRANTA