Kirurgian ylilääkäri Outi Nyberg ja anestesian ylilääkäri Jorma Heikkinen pitävät ensiarvoisen tärkeänä, että alueemme ihmiset pääsevät jatkossakin hoitoon mahdollisimman nopeasti.

20.10.2017 | 02:46 | 0

Perustuslaillinen oikeus hyvään hoitoon järkkyy Länsi-Pohjassa

 

Juttu ja kuvat

Maaret Mattila

 

Kemi

 

Länsi-Pohjan keskussairaalan lääkärit ovat huolissaan, jos sairaalan erikoissairaanhoito ajetaan alas, eivätkä ihmiset saa enää tarvitsemaansa hoitoa kotiseudulla.

Terveydenhuoltolain muutokset ja asetukset ovat alueemme kannalta kohtalokkaita, jos Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluja ja päivystyksiä siirretään Rovaniemelle. Ensi alkuun katoaisi kirurgia, anestesia ja samaa tietä tehohoito ja hivuttaen kaikki muu.

 

Lait ja asetukset antavat lain suomat oikeudet siirtää ja keskittää palvelut Rovaniemelle, vaikka heillä ei ole tarpeeksi resursseja laajan päivystyksen erikoisalojen päivystyksiin.

Perusterveydenhuollon ylilääkäri Pertti Sakaranaho tietää, että kuntien väliset neuvottelut näyttävät selkeästi, että Rovaniemellä ei ole yhteistyöhalukkuutta Länsi-Pohjaa kohtaan. Kunnilla on toki vielä mahdollisuus valita kahdesta pahasta pienempi ja hyväksyä niin sanottu yhteisyritysmalli, jolloin tänne jäisi ainakin pääosa erikoissairaanhoidon palveluista.

 

 

-Valtuustot päättävät tulevasta mallista marraskuussa. Yhteisyritysmalli vaikuttaakin ainoalta mahdollisuudelta turvata erikoissairaanhoidon palveluja alueella. Marraskuun ensimmäisenä päivänä pidetään iso kaikkien kuntien päättäjäseminaari ja 13. marraskuuta kuntien valtuustot käsittelevä asiaa.

 

 

Naistentautien ylilääkäri Eila Knuuti on syystäkin tuohtunut mahdollisesta alasajosta.

-Meri-Lapin alueen ihmisillä on perustuslailliset oikeudet hyvään terveydenhoitoon. Olemme todellakin huolissamme tulevaisuudesta. Meillä on yli 60 000 ihmistä alueella, yhtä paljon kuin Rovaniemellä ja nyt ollaan suunnittelemassa keskussairaalan erikoissairaanhoidon alasajoa. Mahdollisesti jäljelle jäisi vain terveyskeskuspäivystys.

-Jos Lapin keskussairaalan ja Länsi-pohjan keskussairaalan välille ei saada yhteisymmärrystä, seuraukset olisivat todella huonot.

 

Anestesian ylilääkäri Jorma Heikkinen kertoo, että Länsi-Pohjassa on 450 tehohoitojaksoa vuodessa ja sama määrä sydänvalvontahoitojaksoja.

-Kriittisesti sairaiden potilaiden hoito jatkossa on mahdotonta, jos tehohoito tai anestesiapäivystys lopetetaan. Länsi-Pohjan alueen potilaiden nopea hoitoon pääsy estyy. On ratkaisevaa potilaan kannalta, kuinka nopeasti tehohoito päästään aloittamaan. Varsinkin vakavien infektioiden kannalta hoito pitää aloittaa ensimmäisten tuntien aikana.

 

 

Samaa mieltä on kirurgian ylilääkäri Outi Nyberg, joka muistuttaa, että esimerkiksi sydänpotilaiden ja onnettomuustapauksien hoidossa on säädetyt aikarajat olemassa, jolloin diagnoosi on tehtävä ja hoito aloitettava.

-Sadan kilometrin päähän vietävä potilas sitoo ambulanssin noin neljän -viiden tunnin ajaksi ja sen ajan ensihoitoyksikkö on pois muilta tarvitsijoilta. Yksikköjä ei tulla lisäämään.

Pertti Sakaranaho laskee, että Länsi-Pohjan keskussairaalassa on vuosittain poliklinikkakäyntejä 140 000 ja hoitopäiviä vuodeosastolla noin 42 000.

-Valtava määrä ihmisiä vuosittain hoidetaan ja jos kaikki siirretään Rovaniemelle, niin tiellä on ruuhkaksi asti liikennettä.

 

 

Maakuntamalli vai yhteisyritysmalli

Maakuntamallissa maakunnan liikelaitos tuottaisi sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut itse tai asiakassetelillä ja yksityiset ja julkiset sote-keskukset tuottavat sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Länsipohjan yhteisyritysmallissa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimisivat samassa organisaatiossa.

 

 

 

.