Kansalaisopistoon ilmoittautumiset käynnistyivät maanantaina 13.8. jatkuen koko lukuvuoden ajan.

13.08.2018 | 11:13 | 0

Yli 70 kurssitoiveesta on toteutettu lähes kaikki

 

 

Tornion kansalaisopiston rehtori Tarja Hooli kertoo, että 75-vuotias Tornion kansalaisopisto elää vahvasti alueen asukkaiden arjessa, sillä keväällä saaduista yli 70 kurssitoiveesta on toteutettu lähes kaikki. Opisto toimii entistä selkeämmin koko kunnan alueella ja entisestään lisännyt maaseutualueen kurssitarjontaa. Opisto tekee vahvaa yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, mikä erityisesti konkretisoituu maaseutualueen kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kansalaisopistoon ilmoittautumiset käynnistyivät maanantaina 13.8. jatkuen koko lukuvuoden ajan.

-Totuttuun tapaan suosituimmat kurssit täyttyvät muutamassa minuutissa. Varasija kannattaa ottaa vastaan, sillä lisäkurssien perustaminen on mahdollista, mikäli varasijalla on riittävästi ilmoittautuneita.

 

Opiston kielikurssien valikoima on ennätyksellisen suuri, sillä alkavana lukuvuonna opistossa voi opiskella peräti 14 eri kieltä sekä tukiviittomia. Opistolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa ja viime keväänä käynnistynyt uusi maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaitokoulutus jatkuu myös tulevana lukuvuonna. Lisäksi kädentaitojen kurssitarjotin on monipuolistunut ja suositut liikunnan kurssit lisääntyneet. Tietotekniikkakurssien tarjonnassa on otettu digiloikkaa Suomen hallituksen toiveiden mukaisesti. Opintoja voi suorittaa myös verkkokursseilla, monimuotoisesti ja Peda.net-verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen.

 

Taiteen perusopetuksen (TPO) opetussuunnitelmat ovat uudistuneet ja syksyllä aloittavat uudet opiskelijat pääsevät opiskelemaan uusien opetussuunnitelmien mukaan. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat aiemmin voimassaolevan opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2021 saakka. Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opiskella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuvataidetta ja käsitöitä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Taiteen perusopetusta on tarjolla sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Vuonna 2017 Tornion kansalaisopistossa toteutui 51 taiteen perusopetuksen kurssia, joiden tuntimäärä oli 1441. Osallistujia oli yhteensä 557.

 

Tornion kansalaisopisto on jo useana vuotena peräkkäin kasvattanut sekä kurssilaisten että oppituntiensa määriä. Opiston positiivinen vire näkyy myös opiston suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä kehittämistyössä. Opistossa on käynnissä useita kehittämishankkeita, joiden avulla järjestetään muun muassa opettajien ammattitaitoa kehittäviä koulutuksia. Opiston henkilökunta pitää tärkeänä, että kehittäminen on ajan hengen mukaista ja että opistoa kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa.